Blog

Thao Thiết

Theo truyền thuyết từ các thời kỳ hỗn độn hồng hoang thì thì đây là thời kỳ của thế giới thần ma. Nơi khởi sinh …

Chén Khải

Chén khải Chén khải – có lẽ là trà cụ dùng để pha trà linh hoạt nhất. Chén khải có thể được sử dụng như …

Chén chủ nhân

Chén Chủ Nhân Trà nhân hay người thích trà thường có ít nhất một chiếc chén chủ nhân. Nếu bạn là người thưởng trà mà …