Blog

Phương pháp pha trà

Bàn về phương pháp pha trà của người Việt và Trung Quốc – nếu không nói đến cách uống trà đơn giản phổ biến hàng ngày của người Việt, mà bàn thêm đến yếu tố nghệ thuật thưởng trà – thì có nhiều nét giao thoa, tương đồng. Trước tiên là trà cụ, cũng đều có khay trà, ấm trà, chén tống, chén quân…, rồi đến trà cũng có lục trà, bạch trà …

Phương pháp pha trà:

Cách pha trà có thể chia làm hai mức độ:

  • Mức cơ bản – chủ yếu là pha trà bằng các bước cơ bản để có chén trà ngon.
  • Mức công phu, nghệ thuật – pha trà và dưỡng/ chơi trà cụ (dưỡng ấm tử sa, thẩm hương, nuôi thiềm thừ, …).

phương pháp pha trà

Nguồn bài viết và đồ họa: bản quyền của ThichTra.com (tradao.org cũ). 

Post Comment