Ấm Nghi Hưng Tỉnh Lan Đại Trản Hồng Đô

1.250.000 

Chất đất: Nguyên khoáng Đai Hồng Bào

Dung tích: 250 ml

Nghệ nhân: Đặng Tiểu Phương

Cho phép đặt hàng trước

Quantity:
Categories: , .
Share:

Mô tả

Ấm Nghi Hưng Tỉnh Lan Đại Trản Hồng Đô

Edit this from Woocommerce About Brand Tab