Ấm Tử Sa Bác Nghĩa Vân Thiên

4.998.000 

Chất đất: Nguyên khoáng đoàn nê;

Dung tích 180ml

Xuất nước: Lỗ cầu

Nghệ nhân: Trần Kiến Sinh

Code AT1485

Ấm Tây Thi Phù Điêu nguyên tác thủ công.

Quantity:
Share:

Mô tả

Ấm Tử Sa Bác Nghĩa Vân Thiên

ấm tử sa bác nghĩa vân thiên

 

Edit this from Woocommerce About Brand Tab