Ấm Tử Sa Chúa Tể Bầu Trời

11.600.000 

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Đoàn Nê

Nguyên tác điêu khắc thủ công

Nghệ nhân: Trần Đông

Quantity:
Share:

Mô tả

Ấm Tử Sa Chúa Tể Bầu Trời

Ấm tử sa chúa tể bầu trời

Ấm tử sa thủ công toàn chế có giá trị sử dụng và sưu tầm cao.

Edit this from Woocommerce About Brand Tab