Ấm Tử Sa Nghi Hưng Bác Nghĩa Vân Thiên

8.600.000 

Chất đất: Nguyên khoáng đoàn nê;

Dung tích 180ml;

Xuất nước: Lỗ cầu

Nghệ nhân: Trần Kiến Thắng.

Ấm Tây Thi Phù Điêu nguyên tác thủ công.

Quantity:
Share:

Mô tả

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Bác Nghĩa Vân Thiên

Edit this from Woocommerce About Brand Tab