Ấm Tử Sa Nghi Hưng Ngọa Hổ Tàng Long

8.600.000 

Chất đất: Nguyên Khoáng Hồng Nê;

Dung tích 170ml;

Xuất nước lỗ cầu;

Nghệ nhân: Trần Kiến Thắng;

Ấm phù điêu nguyên tác thủ công

Quantity:
Share:

Mô tả

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Ngọa Hổ Tàng Long

Edit this from Woocommerce About Brand Tab