Ấm Tử Sa Nghi Hưng Ngọa Hổ Tàng Long

5.900.000 

Chất đất: Nguyên Khoáng Hồng Nê;

Dung tích 170ml;

Xuất nước lỗ cầu;

Nghệ nhân: Trần Kiến Sinh

Code: AT1484

Ấm phù điêu nguyên tác thủ công

Quantity:
Share:

Mô tả

Ấm Tử Sa Nghi Hưng Ngọa Hổ Tàng Long

ấm tử sa ngoạ hổ tàng long

Ấm tử sa tốt có giá trị sưu sử dụng và tầm cao

Edit this from Woocommerce About Brand Tab