Ấm tử sa Nghi Hưng phù điêu Long Đằng Hổ Dược

8.900.000 

Chất đất: Nguyên khoáng đoàn nê;

Dung tích 200ml;

Xuất nước: Lỗ cầu công năng sử dụng tốt;

Nghệ nhân : Trần Kiến Thắng

Quantity:
Share:

Mô tả

Ấm tử sa Nghi Hưng phù điêu Long Đằng Hổ Dược

Edit this from Woocommerce About Brand Tab