Ấm Tử Sa Phúc Giáp Nhất Phương

1.850.000 

Mã SP: AT1350

Tử sa phúc giáp nhất phương
Nghệ nhân trương đức tuấn
Chất đất trần hủ lão tử nê
Xuất nước 170ml

Quantity:
Categories: , .
Share:

Mô tả

Ấm Tử Sa Phúc Giáp Nhất Phương

Ấm Tử Sa Phúc Giáp Nhất Phương

Không bao gồm đế

Edit this from Woocommerce About Brand Tab