CHÉN CHỦ SỨ CẢNH ĐỨC TỨ PHƯƠNG “HÀN HY TÁI DẠ YẾN”

490.000 

Hàn Hi Tái Dạ Yến 😍

Hàn Hi Tái dạ yến đồ (nghĩa là “bữa tiệc đêm của Hàn Hi Tái”)

🍵 là một bức tranh sinh hoạt khổ rộng do họa sĩ Cố Hoành Trung sáng tác vào thời Ngũ Đại Thập Quốc.
🍵 Đây là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của Cố Hoành Trung, nó được coi là tư liệu quý giá về cuộc sống của giới thượng lưu Trung Quốc vào thế kỷ X

🪷🪷🪷

Quantity:
Share:
Edit this from Woocommerce About Brand Tab