Ấm Tử Sa Song Long Hí Châu

6.600.000 

TỬ SA SONG LONG HÍ CHÂU
NGHỆ NHÂN ĐINH HỒNG BINH
CHẤT ĐẤT NGUYÊN KHOÁNG TỬ NÊ
DUNG TÍCH 275ML
XUẤT NƯỚC 9 Lỗ

TS1341

Quantity:
Categories: , .
Share:

Mô tả

Ấm Tử Sa Song Long Hí Châu

Edit this from Woocommerce About Brand Tab