Ấm Tử Sa Song Long Hí Châu

9.800.000 

TỬ SA SONG LONG HÍ CHÂU
NGHỆ NHÂN ĐINH HỒNG BINH
CHẤT ĐẤT NGUYÊN KHOÁNG TỬ NÊ
DUNG TÍCH 275ML
XUẤT NƯỚC 9 Lỗ

AT1341

Quantity:
Share:

Mô tả

Ấm Tử Sa Song Long Hí Châu

Ấm Tử Sa Song Long Hí Châu

Edit this from Woocommerce About Brand Tab