Ấm tiểu phẩm độc ẩm tự trị thạch biều

1.500.000 

Xuất xứ: Nghi Hưng Giang Tô
Dung tích: 120ml
Chất đất: Lão Tử Nê
Nghệ nhân: Lâm Tiểu Diễm
Xuất nước Cầu
MSSP: NT1536

Quantity:
Categories: , .
Share:
Edit this from Woocommerce About Brand Tab