Chén chủ nhân

Nhân sinh quan của Trà nhân!

TÀNG THƯ CÁC

Lục Vũ Thần Trà

Lục Vũ (728-804) tự Lục hồng Tiệm, một danh y thời Nhà Đường, là người huyện Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc. Thời niên thiếu ông …

Ấm tử sa

Ấm tử sa Ấm tử sa xuất hiện vào thời nhà Minh ở Trung Quốc. Theo Trà kinh của Lục Vũ, từ thời nhà Đường …

Chén Khải

Chén khải Chén khải – có lẽ là trà cụ dùng để pha trà linh hoạt nhất. Chén khải có thể được sử dụng như …

Trà Ô Long

Trà Ô Long ( Oolong) là một loại trà truyền thống có nguồn gốc từ Phúc Kiến – Trung Quốc, được sản xuất qua một …

Khai ấm tử sa

Đặc tính của ấm tử sa là thành ấm có rất nhiều khổng khí, khi các khổng khí nay được mở đúng cách thì có …