Bộ sưu tập Trà Tết

Quà Tết ý nghĩa nhất chính là Trà!

TÀNG THƯ CÁC

Trà Phổ Nhĩ

Trà Phổ Nhĩ là một loại trà rất đặc biệt trong các loại trà xét trên phương diện phương pháp chế biến công phu, đặc …

Trà Long Tỉnh

Trà Long Tỉnh là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hầu như được chế biến bằng tay …