Bộ sưu tập CHÉN CHỦ NHÂN

Chén chủ nhân của bạn, chính là thế giới quan của bạn!

TÀNG THƯ CÁC

Trà Long Tỉnh

Trà Long Tỉnh là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hầu như được chế biến bằng tay …

Thập đại danh trà

Thập đại danh trà Trung Hoa là 10 loại trà được coi là nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Trà Xuất xứ Địa phương Loại Trà Long …

Chén chủ nhân

Chén Chủ Nhân Trà nhân hay người thích trà thường có ít nhất một chiếc chén chủ nhân. Nếu bạn là người thưởng trà mà …

Lục Vũ Thần Trà

Lục Vũ (728-804) tự Lục hồng Tiệm, một danh y thời Nhà Đường, là người huyện Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc. Thời niên thiếu ông …

Ấm tử sa

Ấm tử sa Ấm tử sa xuất hiện vào thời nhà Minh ở Trung Quốc. Theo Trà kinh của Lục Vũ, từ thời nhà Đường …