Blog

Thập đại danh trà

Thập đại danh trà Trung Hoa là 10 loại trà được coi là nổi tiếng nhất của Trung Quốc.

Trà Xuất xứ Địa phương Loại
Trà Long Tỉnh
(龙井)
Tây Hồ, Hàng Châu Chiết Giang Trà xanh
Trà Bích Loa Xuân
(碧螺春)
Động Đình hồ, Tô Châu Giang Tô Trà xanh
Trà Thiết Quan Âm
(铁观音)
An Khê, Tuyền Châu Phúc Kiến Trà ô long
Trà Mao Phong
(毛峰)
Hoàng Sơn An Huy Trà xanh
Trà Ngân Châm
(银针)
Quân Sơn, Nhạc Dương Hồ Nam Trà vàng
Hồng trà
(祁门)
Kỳ Môn An Huy Trà đen
Nham trà
(岩茶)
Vũ Di Sơn Phúc Kiến Trà ô long
Trà Qua Phiến
(瓜片)
Lục An An Huy Trà xanh
Trà Mao Tiêm Đô Quân
(毛尖)
Đô Quân Quý Châu Trà xanh
Trà Mao Tiêm Tín Dương
(毛尖)
Tín Dương Hà Nam Trà xanh

 

Nguồn: wikipedia

Post Comment