Ấm tử thạch biều Hán Đường khắc sơn thuỷ

2.500.000 

Xuất xứ: Nghi Hưng, Giang Tô

Nghệ nhân: Từ Lệ Ninh

Chất đất: Nguyên khoáng lão tử nê

Dung tích: 200ml

Xuất nước 7 lỗ

Nguyên tác thủ công

Cho phép đặt hàng trước

Quantity:
Categories: , .
Share:
Edit this from Woocommerce About Brand Tab