Độc ẩm Kiến Trản Thao Thiết hoa văn bạc

MSSP: AC1450

Share:

Mô tả

Theo như truyền thuyết và nhũng nhà tâm linh thì các vật dụng tùy thân, đồ dùng trong nhà có hoa văn Thao Thiết thì sẽ không sợ người ở cõi âm và các thế lực tà ma vì uy lực trường tồn của hung thú Thao Thiết.

Xem thêm về Thao Thiết

thao thiet7

Edit this from Woocommerce About Brand Tab