Set trà Tết đặc biệt

Có các loại trà:

Trà Long Tỉnh cao cấp

Trà Bích Loa Xuân hảo hạng

Trà Thiết Quan Âm quế hoa

Trà Thiết Quan Âm đặc biệt

Trà Ô Long cao sơn Đài Loan

 

Mô tả

Trà Tết – Hộp trà sứ trong túi gấm, có sẵn các loại trà:

  • Trà Long Tỉnh cao cấp
  • Trà Bích Loa Xuân hảo hạng
  • Trà Thiết Quan Âm quế hoa
  • Trà Thiết Quan Âm đặc biệt
  • Trà Ô Long Cao sơn Đài Loan

Từ 150g – 200g tùy loại trà.

Edit this from Woocommerce About Brand Tab